AnimoOosterhout

Samen bouwen aan een betere toekomst, op basis van behoeften en Positieve Gezondheid.

Een samenwerking van
Logo Surplus
Logo Amphia
Logo Zorroo
Logo GGD West Brabant
Logo gemeente oosterhout

AnimoIn het kort

Animo is een samenwerkingsverband op het gebied van zorg en welzijn, gericht op preventie, in Oosterhout. Vanuit de behoeften van inwoners, bundelen Amphia, Surplus, GGD West-Brabant, Zorroo en gemeente Oosterhout hun kennis en ervaring om nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Ideeën die bijdragen aan de gezondheid van inwoners, samen mét de inwoners. Design Thinking en Positieve Gezondheid vormen de basis van onze aanpak en visie.

 

Onze projecten

Theatervoorstelling langer thuis wonen
Ouderen blijken vaak niet voldoende / op tijd na te denken over hoe ze prettig zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Een theater- voorstelling helpt mogelijk om een zaadje te planten.
Quiet Community Oosterhout
Kansen voor aanvullend ondersteuningsaanbod bij armoede blijken te liggen bij de mentale impact die armoede met zich meebrengt. Daarom starten we een Quiet Community Oosterhout op.

De kracht van anders samenwerken

De vijf samenwerkende organisaties binnen Animo hebben als doel gezamenlijk programma’s te ontwikkelen die de (positieve) gezondheid van de inwoners van Oosterhout bevorderen. Complexe vraagstukken vragen om een inclusieve aanpak. Onze ontwikkelcyclus is daarom gebaseerd op de Design Thinking methodiek, wat helpt om dichtbij de behoeften van de Oosterhoutse inwoners te blijven. Dit is essentieel om effectieve programma’s te kunnen ontwikkelen.
1
Doelgroep en thema selecteren
Op basis van binnengekomen signalen het thema concreet maken en selecteren van de specifieke doelgroep.
2
Behoeften ophalen
Op basis van gesprekken met de doelgroep en professionals, behoeften van inwoners in kaart brengen.
3
Ontwikkeldag(en)
Activiteiten met samenwerkingspartners om ideeën te bedenken, op basis van de opgehaalde behoeften van de inwoners.
4
Prototype uitwerken
Concreet maken van diverse conceptideeën en verder uitwerken tot prototype oplossingen.
5
Toetsen en verbeteren
Toetsen bij de doelgroep of de prototype oplossingen nog steeds aansluiten bij de wensen en behoeften.
6
Pilot programma uitvoeren
Uitvoering van de goedgekeurde prototype oplossing in een pilot. Meestal duurt deze een jaar.
7
Evalueren
Evaluatie van de voortgang en resultaten. Bij goede resultaten krijgt het programma i.s.m. met de partners structureel vorm.

Updates en inspiratie

Fotos_001

7 november theatervoorstelling Tiny & Tonny

panoramic shot of father walking and talking with teenager son in park

Stagiaire Lieke Oerlemans ontwikkelt routekaart ‘vinden van een steunfiguur’

Infographic_DesignThinking_Animo

Bestuurders en managers ervaren Design Thinking zelf

Positieve Gezondheid: een bredere kijk op welzijn en vitaliteit
Positieve Gezondheid omarmt een breder perspectief waarin veerkracht, zingeving en kwaliteit van leven centraal staan. Het accent ligt niet op ziekte, maar op de persoon zelf en wat het leven betekenisvol maakt. Met de zes pijlers -lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren- kan iemands totale gezondheid in kaart worden gebracht. En is er een concreet uitgangspunt voor een gesprek over welzijn in een breder perspectief.
Ontwikkeldag
Design thinking
Design Thinking: Mensgerichte innovatie
Design Thinking is een oplossingsgerichte werkmethode die uitdagingen op een vernieuwende en mensgerichte manier aanpakt. In drie fases -inzicht, ideeën/oplossingen en impact- worden behoeften en wensen van de doelgroep begrepen, ideeën gegenereerd, en prototypes gemaakt en getest. Het resultaat is een oplossing die aansluit bij de doelgroep.
Loop je als zorg- of welzijnsprofessional tegen uitdagingen aan?
We denken er graag samen met jou over verder.