Stagiaire Lieke Oerlemans ontwikkelt routekaart ‘vinden van een steunfiguur’

Lieke Oerlemans, Student Social Work aan Avans, deed haar afstudeeronderzoek bij Surplus voor het samenwerkingsverband Animo. Zij onderzocht wat een passend aanbod zou kunnen voor kinderen van ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn, gericht op het voorkomen van ontwikkelings- en/of functioneringsproblemen.

Lieke: “Mijn ouders zijn ook gescheiden en ik woon in de gemeente Oosterhout. Wat is er nou mooier dan afstuderen in je eigen stad met een vraagstuk dat bij je past? Ik ben dan ook vol enthousiasme aan de slag gegaan met het onderwerp!”

Onlangs rondde Lieke haar onderzoeksstage af. Zij kwam niet alleen met ideeën, maar ook met een concreet uitgewerkt product: een routekaart om kinderen te helpen bij het vinden van een steunfiguur.

Steunfiguur voor kinderen

Een steunfiguur is iemand die gericht aandacht heeft voor de belevingswereld en gevoelens van het kind als ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. De behoefte hieraan kwam in 2021 al naar voren in oriënterende gesprekken die de GGD met stakeholders voerde. Lieke heeft vervolgonderzoek gedaan en de rollen en eigenschappen van een dergelijke steunfiguur in Oosterhout in kaart gebracht. De behoeften qua invulling verschilden, maar er was ook een duidelijke consistente factor: een steunfiguur moet een luisterend oor en empathische ondersteuning bieden. "Gezien deze diversiteit heb ik gekozen voor het ontwerp van een routekaart. Deze kaart informeert ouders en kinderen over het belang van een steunfiguur en biedt een leidraad voor het selecteren van een passend persoon, waarbij het gevoel van autonomie behouden blijft en er wordt ingespeeld op de diverse behoeften", licht Lieke toe.

routekaart voor kinderen
Informatiebrief en stappenplan

Naast de routekaart, stelde Lieke ook een informatiebrief op voor mensen die steunfiguur worden. Hierin staat o.a. uitleg over het belang van een steunfiguur, wat er van de steunfiguur verwacht wordt en tips. Voor organisaties die in aanraking komen met kinderen van gescheiden ouders, is er een stappenplan beschikbaar hoe zij de routekaart kunnen gaan inzetten.

Volgende vraag waar Animo zich over buigt is wie kartrekker kan worden om de routekaart onder de aandacht te (blijven) brengen bij stakeholders en te zorgen dat deze actueel blijft bij veranderingen in het sociaal domein.

Delen:

Gekoppelde projecten

(Complexe) Scheidingen
Scheidingen komen steeds vaker voor in de regio Oosterhout. Hoe kunnen we mensen in een scheidingsituatie op een andere manier ondersteunen?