Design Thinking

Een oplossings- en mensgerichte werkmethode voor innovatieve oplossingen.

Denkenals een designer

De Design Thinking methode is een oplossingsgerichte werkmethode waarmee mensgericht en vernieuwend met uitdagingen aan de slag wordt gegaan. Door het niet-lineaire karakter van Design Thinking is er ruimte om heen en weer te bewegen tussen de verschillende stappen van de methode. Dit helpt om tijdens het proces ideeën te toetsen en oplossingen te testen. En zo altijd dichtbij de behoeften van de doelgroep te blijven. De werkwijze van Animo, met een vaste ontwikkelcyclus van zeven stappen, is geïnspireerd op Design Thinking.

De methodiek

De Design Thinking methodiek bestaat uit drie fases: de Inzicht fase, Ideeën/oplossingen fase en de Impact fase. Zoals de namen van de verschillende fases al doen vermoeden, heeft elke fase een specifiek doel. Per fase worden één of meerdere stappen gezet om dit doel te bereiken. Na het succesvol en volledig doorlopen van de drie fases is er een product, dienst, of programma ontwikkeld in samenwerking met de doelgroep, aansluitend bij de wensen en behoeften.

Infographic_DesignThinking_Animo
Inzicht fase
Ideeën/oplossingen fase
Impact fase
Inzicht fase

De ‘Inzicht fase’ bestaat uit de stappen ‘Empathize’ en ‘Define’. Het doel van deze fase is begrip en inzicht verkrijgen over wat er precies speelt bij de doelgroep. Wat zijn de wensen en welke (onderliggende) behoeften zijn er? Deze inzichten helpen om vervolgens de uitdaging/vraag helder te definiëren.

Iconen_Inzichtfase_DesignThinking_Animo
Iconen_Oplossingenfase_DesignThinking_Animo
Ideeën/oplossingen fase

De ‘Ideeën/oplossingen fase’ is onder te verdelen in de stappen ‘Ideate’ en ‘Prototype’. In deze tweede fase ligt de nadruk op het bedenken en verzamelen van zoveel mogelijk ideeën en oplossingen die aansluiten bij de eerder gedefinieerde behoeften van de doelgroep. De meest kansrijke ideeën worden concreet gemaakt in prototype-oplossingen.

Impact fase

De ‘Impact fase’ is de laatste fase. In deze fase is 'testen' het sleutelwoord, met als doel uiteindelijk zoveel mogelijk impact met de oplossingen te creëren. De prototypes uit de vorige fase worden samen met de doelgroep getest. Belangrijk criterium hierbij is of deze nog altijd aansluiten bij de wensen en behoeften. Op basis van eventuele feedback worden de prototype-oplossingen aangescherpt. Net zolang totdat ze helemaal klaar zijn voor een impactvolle implementatie.

 

 

Iconen_Testfase_DesignThinking_Animo