PositieveGezondheid

"Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal."  – Machteld Huber
Ontwikkeldag

Een nieuw perspectief;je gezond voelen gaat verder dan lichaamsfuncties.

Het perspectief op wat gezond is en wat het begrip gezondheid inhoudt is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Lange tijd zagen we gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte of als goed functioneren van lichaamsfuncties. Mensen zijn echter niet hun aandoening en hoe je je voelt kan per dag verschillen.

Toch focussen we ons als samenleving nog vaak op klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en wat het leven betekenisvol maakt.

Positieve Gezondheid en het bijbehorende model bieden dan ook een nieuw perspectief op hoe we om kunnen gaan met gezondheid.

Het Positieve Gezondheid model

Met het Positieve Gezondheid model, dat eruitziet als een spinnenweb, kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen. Professionals kunnen het model ook inzetten bij gesprekken over gezondheid en welzijn. Het stimuleert om zelf na te denken over hoe het met je gaat, wat je wil veranderen en wie of wat er nodig is in jouw omgeving om dat te bereiken.

Het Positieve Gezondheid model bestaat uit zes dimensies:

  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Meedoen
  • Dagelijks functioneren
NL Gespreksinstrument met aspecten - zonder onderbalk
Lichaamsfuncties
Mentaal welbevinden
Zingeving
Kwaliteit van leven
Meedoen
Dagelijks functioneren
Hoe werkt het?

Met behulp van het spinnenweb van positieve gezondheid kunnen mensen in kaart brengen hoe zij hun gezondheid ervaren. 'Ervaren' is hierbij het magische woord. Iedere persoon is anders en hecht meer of minder waarde aan het een of het ander. Door aan de knoppen van wat je belangrijk vindt te draaien, kun je vooruitgang boeken op meerdere dimensies.

Het model is een tool die zorgverleners en cliënten helpt om op andere manier met elkaar over gezondheid te praten. Het kan bijvoorbeeld helpen om in kaart te brengen wat belangrijk voor iemand is en wat iemand juist graag zou willen veranderen. Vanuit hier kan er samen gekeken worden hoe de situatie verbeterd kan worden.

Door het spinnenweb zelf in te vullen, kun je ervaren hoe het gedachtegoed van Positieve Gezondheid werkt. Hiernaast vind je een video met meer informatie over hoe het spinnenweb werkt.

theorie
Een brede kijk op gezondheid, vanuit onderzoek

De brede blik vanuit het Positieve Gezondheid model komt voort uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat mensen gezondheid breder zien dan lichaamsfuncties. Denk bijvoorbeeld aan zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Zorgverleners, welzijnswerkers of HR-managers kunnen bijvoorbeeld de tool inzetten bij gesprekken over gezondheid.