Wil je meedenken?Deel je uitdaging!

Zijn er binnen jouw organisaties thema's of vraagstukken die mogelijk aansluiten bij de samenwerkingspartners binnen Animo, dan denken we daar graag samen met jou over na.

Samen komen we verder

De organisaties die binnen Animo verenigd zijn kijken verder dan hun eigen uitdagingen. We horen juist ook graag voor welke uitdagingen andere organisaties op het gebied van zorg en/of welzijn staan. Samen zoeken we naar passende oplossingen op basis van behoeften. Het van elkaar leren en delen van ervaringen is daarin belangrijk. Dus: loopt jouw organisatie tegen vraagstukken aan? Laten we dan kijken of we elkaar verder kunnen helpen!

Werkwijze

De vijf samenwerkende organisaties binnen Animo hebben als doel gezamenlijk programma’s te ontwikkelen die de (positieve) gezondheid van de inwoners van Oosterhout bevorderen. Complexe vraagstukken vragen om een inclusieve aanpak. Onze ontwikkelcyclus is daarom gebaseerd op de Design Thinking methodiek, wat helpt om dichtbij de behoeften van de Oosterhoutse inwoners te blijven. Dit is essentieel om effectieve programma’s te kunnen ontwikkelen.
1
Doelgroep en thema selecteren
Het zo concreet mogelijk maken hoe nog aangevuld kan worden op bestaand aanbod. Op basis daarvan een specifieke doelgroep selecteren.
2
Behoefte ophalen
Op basis van gesprekken met de doelgroep en professionals, worden behoeften van inwoners in kaart gebracht.
3
Ontwikkel dag
Samen met samenwerkingspartners brainstormen, op basis van de opgehaalde behoeften van de inwoners.
4
Prototype uitwerken
Diverse concept ideeën worden concreet gemaakt, zodat deze terug gekoppeld kunnen worden aan de doelgroep.
5
Toetsen en verbeteren
Toetsen bij de doelgroep of de concept ideeën aansluiten en voldoen aan de behoeften.
6
Pilot programma uitvoeren
Het uitvoeren van het goedgekeurde prototype idee/concept in een pilot jaar.
7
Evalueren
Het structureel onderbrengen van het initiatief ter continuering en de evaluatie van het pilotjaar.

Je vraagstukmet ons delen

Een samenwerking van
Logo Surplus
Logo Amphia
Logo Zorroo
Logo GGD West Brabant
Logo gemeente oosterhout