Over AnimoSamen komen we verder

Vernieuwend samenwerken in het zorg- en welzijnslandschap op basis van behoeften, Positieve Gezondheid en Design Thinking.

Wat is Animo?

Animo is een gezamenlijk initiatief van het Amphia, Surplus Welzijn, GGD West-Brabant, Zorroo zorggroep en gemeente Oosterhout. In samenwerking met inwoners en teams vanuit de samenwerkingsorganisaties worden kennis, ervaring en behoeften gebundeld op het gebied van zorg en welzijn. Animo stimuleert ideeën en ontwikkelt programma’s die bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van Oosterhout.

Uitgangspunten hierbij zijn aansluiten bij actuele vragen die leven in de Oosterhoutse samenleving én het verbinden van de kennis en ervaring van de partners. De focus ligt in de projecten en programma’s op preventie, zodat gezondheidsproblemen zoveel mogelijk voorkomen worden. De pijlers bij de ontwikkeling van de preventieve programma’s zijn het Positieve Gezondheid model en de Design Thinking methodiek.

Het Animo initiatief wordt getrokken door twee gedreven projectleiders vanuit GGD West-Brabant en Surplus.

Hoe is Animo ontstaan?

In 2016 staken Amphia, GGD West-Brabant, Zorroo huisartsengroep, Surplus en gemeente Oosterhout de koppen bij elkaar. Aanleiding hiervoor waren veranderingen in wensen en behoeften van inwoners, technologische ontwikkelingen en veranderingen in het sociaal domein. De organisaties zagen hierin kansen liggen voor samenwerking en vernieuwing.

Eén van de hieruit voortgekomen initiatieven is ‘Animo’. Een samenwerkingsverband waarin de vijf partners programma's ontwikkelen die inwoners ondersteunen om aan hun gezondheid te werken. Programma's die passen bij de behoeften van inwoners.

MO_Stempel_DEF
Positieve Gezondheid
Een nieuwe en bredere kijk op gezondheid
Design Thinking
Een oplossings- en mensgerichte werkmethode voor innovatieve oplossingen
Zorg en Welzijn
Het samenbrengen van zorg en welzijn in een uniek samenwerkingsverband, om nieuwe kansen en mogelijkheden te ontdekken
Werken vanuit positieve gezondheid

Het werken vanuit Positieve Gezondheid, naar het model van onderzoeker Machteld Huber, vormt de rode draad in de te ontwikkelen programma’s. Gezondheid wordt daarmee breder ingestoken dan alleen de lichamelijke of geestelijke gezondheid.

Ontwikkeldag
Design thinking
Op basis van Design Thinking

Met behulp van de Design Thinking methodiek brengt Animo actuele behoeften en knelpunten in de Oosterhoutse samenleving samen met inwoners in kaart. Ook wordt er samengewerkt met andere lokale partners. Het bieden van mogelijkheden aan Oosterhouters om zélf hun gezondheid te bevorderen staat hierbij voorop. De methodiek leidt tot innovatieve preventieve programma’s voor diverse doelgroepen in Oosterhout.

Loop je als zorg- of welzijnsprofessional tegen uitdagingen aan?

We denken er graag samen met jou over verder.