Onzewerkwijze

Animo ontwikkelt programma's op basis van Positieve Gezondheid en Design Thinking.

Aanpak

De wereld en onze samenleving zijn voortdurend in beweging. De kijk op gezondheid in het algemeen verandert en uitdagingen worden steeds complexer. Denk bijvoorbeeld aan de druk op ons gezondheidssysteem. 

Een bredere benadering van gezondheid biedt hierin mogelijkheden en oplossingen. Het model Positieve Gezondheid van Machteld Huber, waarin gezondheid vanuit zes dimensies integraal wordt benaderd, vormt dan ook de rode draad in de werkwijze van Animo. 

Complexe vraagstukken vragen om een inclusieve aanpak, die opgelost worden vanuit de wensen en behoeften van de doelgroep. Om effectieve programma’s te kunnen ontwikkelen die aansluiten bij de inwoners van Oosterhout en hen ook echt verder helpen, werken we bij Animo op basis van de Design Thinking methodiek.

Ontwikkelcyclus

Animo’s ontwikkelcyclus bestaat uit zeven stappen. Met het doorlopen van deze stappen verzamelen we feedback, behouden we inzicht en testen we nieuwe concepten.

Animo ontvangt signalen over uitdagingen vanuit onze denktank, de Oosterhoutse samenleving of ons bestuurlijk platform.

Stap 1 is het concreet maken van het thema en het in kaart brengen van de doelgroep. Neem bijvoorbeeld het signaal dat er meer armoede voorkomt. Armoede kan een grote impact hebben op verschillende dimensies van iemands gezondheid. Bij het concreet maken kijken we onder andere naar: wat zijn de meest kansrijke aspecten? Waar liggen de vragen en/of behoeften? Waar sluit bestaande hulpverlening en ondersteuningsaanbod nog niet voldoende aan? Bij wie speelt dit precies en hoe kunnen we in contact komen met deze doelgroep?

Door middel van gesprekken met mensen uit de doelgroep en professionals, brengen we behoeften van inwoners in kaart en krijgen we meer inzicht in knelpunten in het huidige hulp- en ondersteuningsaanbod m.b.t. het thema.

Met de opgehaalde kennis en ervaringen organiseren we activiteiten om een passende oplossing te ontwikkelen. Afhankelijk van het thema en vraagstuk kunnen dit bijvoorbeeld focusgroepen, overleggen of ontwikkelsessies zijn.

Tijdens deze ontwikkelmomenten zoeken we met de vijf samenwerkingspartners en waar nodig breder, naar een oplossing die aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

De ideeën en suggesties uit voorgaande stap worden verder uitgewerkt. We kijken bijvoorbeeld of er bestaand aanbod ergens anders is wat we naar Oosterhout kunnen halen, of dat we iets nieuws moeten ontwikkelen om aan te sluiten bij de behoefte.

Diverse opties worden concreet gemaakt tot ‘prototype’ oplossingen.

De uitgewerkte ideeën voor oplossingen worden teruggekoppeld aan de doelgroep. Zo controleren we of de bedachte oplossingen ook echt aansluiten bij de behoeften en de beoogde toegevoegde waarde gaan hebben.

Sluiten de prototype oplossingen niet aan? Dan gaan we terug naar de tekentafel en herhalen stap 4. Sluit het wel aan? Dan wordt het programma tot uitvoering gebracht.

De goedgekeurde prototype oplossing wordt tot uitvoering gebracht. In de meeste gevallen draait het programma eerst een pilotjaar, zodat we kunnen leren en de oplossing verder kunnen verbeteren.

Gedurende het pilotjaar blijven we in contact met de organisatie(s) en professionals die het programma uitvoeren om de voortgang en resultaten te evalueren.

Wordt het programma positief ontvangen? Dan kijken we al vroegtijdig samen met onze partners hoe het programma structureel vorm kan krijgen.

Heb jij ook een vraagstuk

waar je samen over na wilt denken?