(Complexe) Scheidingen

Toename (complexe) scheidingen

Via de 'denktank' van Animo kwam ter sprake dat scheidingen steeds vaker voorkomen in de regio Oosterhout. In veel gevallen gaat het om complexe scheidingen, waarbij er een hoop op je afkomt als scheidend of uit elkaar gaand stel. Het is een ingrijpende gebeurtenis met vaak heftige financiële en mentale gevolgen. Het is een hele opgave om in goed contact te blijven met je ex-partner in deze hectische en emotionele tijd. Al helemaal als er kinderen in het spel zijn.

Ook voor kinderen is het lastig als hun ouders gaan scheiden. Hun zekerheden verdwijnen. Waar ga je wonen? Hoe moet je je nu gaan gedragen? Houden je ouders nog wel van je? Dit soort vragen kunnen leiden tot ontwikkelings- en functioneringsproblemen.

Op zoek naar een manier om te helpen

Om te achterhalen hoe scheidende ouders geholpen kunnen worden, ging Animo in 2022 in samenwerking met de GGD West-Brabant en verschillende professionals in Oosterhout met een aantal mensen die in dergelijke situatie zitten in gesprek.

Op basis van de behoeften en overige inzichten die in deze gesprekken naar voren kwamen, is op zoek gegaan naar passende oplossingen, aanvullend op het bestaande aanbod.

Na wat speurwerk kwamen we uit bij een initiatief in Breda, genaamd Samen Uit Elkaar.

Vrijwillig&Co_Logo_RGB_Hoofdlogo
Samen Uit Elkaar Oosterhout

Samen uit Elkaar wordt uitgevoerd door Vrijwillig&Co. Professioneel getrainde vrijwilligers helpen gescheiden ouders om met elkaar in gesprek te blijven, zodat voorkomen wordt dat kinderen mee worden gezogen in het conflict. Het initiatief richt zich met name op het verbeteren van de relatie en communicatie tussen de ouders. Hierdoor zijn ouders weer in staat om de opvoed- en zorgtaken te verdelen.

Ervaringen van ouders met Samen uit Elkaar bleken uitermate positief. Voornamelijk het laagdrempelige, flexibele en onafhankelijke karakter van een vrijwilligersorganisatie bleek een waardevolle aanvulling. Omdat de bemiddelaars hun diensten onder begeleiding van Vrijwillig&Co vrijwillig aanbieden, is het programma ook nog eens kosteloos. Ook dit bleek een pluspunt.

Begin 2023 is Animo samen met Vrijwillig&Co van start gegaan met een pilot Samen Uit Elkaar in Oosterhout, die loopt tot 2024. 

Deze ervaring gunnen wij iedereen!

Zit je zelf in een scheidingssituatie en kun je hierbij hulp gebruiken? Ga dan voor meer informatie naar de website van Vrijwillig & Co.

Delen:
"Als projectcoördinator van Samen uit Elkaar heb ik de samenwerking met Animo als zeer waardevol ervaren. De waarde zit in het meedenken en het inzetten van het netwerk van Animo. Hierdoor was het in korte tijd mogelijk, een voor Oosterhout nieuw hulpaanbod, snel bekendheid te geven en te implementeren. Dit is natuurlijk voor de bewoners van Oosterhout van groot belang."
Elise Hilhorst

Elise Hilhorst

Vrijwillig&Co