Behoefteanalyse ‘Een fijne dag’

Verschil tussen aanbod en behoefte

Zowel gemeente Altena als gemeente Oosterhout vingen in 2022 signalen op dat thuiswonende mensen met (beginnende) dementie maar beperkt gebruik maakten van het aanbod aan activiteiten. Oorzaak hiervan zou zijn dat het aanbod onvoldoende aansloot bij de behoeften van mensen met (beginnende) dementie. Ook leek er maar een klein deel van de doelgroep in beeld bij de gemeenten.

Tijd voor actie dus!

De gemeentebesturen van Oosterhout en Altena vinden een dementievriendelijke gemeente belangrijk. De signalen waren dan ook aanleiding om actie te ondernemen. Samen met lokale organisaties zijn de handen ineengeslagen om de situatie en mogelijkheden in kaart te brengen. Uitgangspunt hierbij was dat mensen met (beginnende) dementie zoveel mogelijk mee moeten kunnen blijven doen in de samenleving.

Ophalen persoonlijke verhalen

Vanuit Animo's werkwijze is het belangrijk om van de doelgroep zelf te horen wat zij nodig hebben om mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Animo ging daarom in de zomer van 2022 in gesprek met de doelgroep. In totaal spraken we 33 mensen waaronder thuiswonende mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en enkele aanbieders van activiteiten.

Het waren ontroerende en veelal bijzondere verhalen om te horen. Evenals waar mensen met dementie tegenaan lopen. De persoonlijke verhalen hielpen om een beeld te vormen van waar de behoeften precies liggen, en hoe we gericht verandering kunnen inzetten om het een beetje beter te maken.

Het project kreeg de toepasselijke naam 'Een fijne dag'.

3 delen van het project 'Een Fijne Dag'

Het volledige project 'Een fijne dag' bestond uit drie delen:

Deel 1

Door: GGD West-Brabant
Product: Het ontwikkelen van een kwantitatief regiobeeld
Het ontwikkelen van een regiobeeld op basis van verzamelde cijfers en informatie om de huidige en toekomstige situatie beter in beeld te krijgen.

Deel 2

Door: Animo
Product: Rapport Behoefteanalyse
Het verzamelen van verhalen, ervaringen en behoeften van mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers over wat zij belangrijk vinden in het leven en deelname aan de maatschappij.

Deel 3

Door: Gemeenten Altena/Oosterhout
Product: Plan van aanpak
Met de opgehaalde informatie uit onderdeel 1 en 2 is er een 'plan van aanpak' opgesteld dat dient ter ondersteuning om de huidige situatie te veranderen en activiteiten en voorzieningen beter aan te laten sluiten bij de behoeften van mensen met (beginnende) dementie.

 

Ook meehelpen?

Wil jij ook meehelpen om het een stukje beter te maken in Oosterhout voor mensen met (beginnende) dementie?

Kijk hieronder naar 'nieuws' voor de oplevering van het 'het plan van aanpak'.

Delen:

Updates en inspiratie

Start

Vervolg op behoefte-analyse ‘Een fijne dag’

foto oplevering plan 'een fijne dag'

Oplevering Plan van Aanpak ‘Een Fijne Dag’