Oplevering Plan van Aanpak ‘Een Fijne Dag’

Oplevering Plan van aanpak 'Een fijne dag'

In 2022 deed de gemeente Oosterhout samen met gemeente Altena, GGD West-Brabant, Animo, Surplus en Alzheimer Nederland onderzoek naar wat thuiswonende mensen met beginnende dementie ervaren als een zinvolle en fijne dag. Op dinsdag 11 april 2023 leverden de beide gemeenten samen met zorg- en welzijnsprofessionals en de beide wethouders Zorg en Welzijn, het plan van aanpak 'Een fijne dag' op.

Feestelijke en inspirerende middag

Het was een feestelijke en inspirerende middag gevuld met theater, workshops en een gezamenlijk woordje van de wethouders uit Altena en Oosterhout. Ook gingen de betrokken professionals met elkaar in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek en het plan van aanpak: wat kunnen we ervan kunnen leren en wat kunnen we als organisaties hierin betekenen? Kortom, een vruchtbare start om hier verder met elkaar uitwerking aan te geven!

Delen:

Gekoppelde projecten

Behoefteanalyse 'Een fijne dag'
De behoeften van mensen met dementie en het aanbod sluit niet altijd op elkaar aan. Hoe persoonlijke verhalen leiden tot meer inzicht en verandering in aanpak.