Trots op de Sterrenbuurt

Van vergrijzing naar connectie

De Sterrenbuurt in Oosterhout vergrijst. Animo ging met met ruim 80 buurtbewoners aan de slag rondom langer zelfstandig thuis wonen, met als hulpvraag: "Hoe wordt de Sterrenbuurt een fijne buurt om samen te wonen en te blijven wonen?"

In 'veerkracht dialoogsessies' gingen de wijkbewoners onder begeleiding met elkaar in gesprek. Hierin kwamen zij zelf met antwoorden en oplossingen op de volgende vragen: 

1. “Hoe maken we samen een buurt waarin het fijn is om ouder te worden?”
2. “Hoe zorgen we er samen voor dat we trots zijn op de Sterrenbuurt?”
3. “Hoe zorgen we ervoor dat buurtbewoners zich meer betrokken voelen bij elkaar en de buurt?”

Op basis van de uitkomsten zijn een aantal nieuwe initiatieven opgezet zoals een welkomstcomité en een Burendag met veel activiteit. Ook komt er brandgangverlichting en zijn er stappen gezet rondom de sociale cohesie, namelijk: Sterrenbuurt voor Elkaar!

Sterrenbuurt voor Elkaar!

Sterrenbuurt voor Elkaar! draait om het helpen van elkaar. Een kleine klus doen voor een ander, even hulp vragen aan een buurtbewoner, een boodschap doen of de hond uitlaten voor iemand die ziek is, een ouder iemand helpen met de tuin... het zijn juist de kleine dingen die het verschil maken.

Oosterhout voor Elkaar brengt de buurtbewoners van de Sterrenbuurt samen op hun platform. Via oosterhoutvoorelkaar.nl/sterrenbuurt kun je je aanmelden om te helpen of een hulpvraag plaatsen.

Delen: