Welzijn op Recept

Psychosociale klachten zonder medische oorzaak

Huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn zien veel mensen met psychosociale klachten op hun spreekuur. Deze groep doet regelmatig een beroep op de huisartsenpraktijk voor advies en ondersteuning. Vaak kan echter voor deze klachten geen medische oorzaak worden gevonden. Met het initiatief 'Welzijn op recept' kunnen huisartsen deze mensen toch helpen, door de verbinding te leggen tussen zorg en welzijn. 

 

Welzijn op recept: op basis van Positieve Gezondheid

Welzijn op recept houdt in dat de eerstelijnszorgverlener ‘het andere gesprek’ met de patiënt voert aan de hand van Positieve Gezondheid. Er volgt in samenspraak met de patiënt een verwijzing naar de welzijnscoach. De welzijnscoach levert maatwerk en gaat samen met de patiënt (inmiddels cliënt) op zoek naar activiteiten, passend bij de interesses, wensen en behoeften van de cliënt.

Door actief bezig te zijn wordt de aandacht verlegd van de klacht of beperking naar de activiteit waar de deelnemer plezier aan beleeft. De welzijnscoach ondersteunt in het activeren en zelf regie nemen, waarbij de beweging van patiënt naar cliënt naar inwoner gemaakt wordt.

 

Connectie welzijn en zorg

Welzijn op Recept is een vernieuwing voor de huisartsenzorg in Oosterhout. Hoewel er samenwerkingen tussen zorg en welzijn zijn, is het niet vanzelfsprekend dat een huisartsenpraktijk kan verwijzen naar welzijn als vroegtijdige interventie zonder concrete hulpvraag. 

Meer informatie over welzijn op recept vind je op het infoplein van gemeente Oosterhout.

Delen:

Updates en inspiratie

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept via alle Oosterhoutse huisartsenpraktijken