Symposium Positieve Gezondheid

De kracht van Positieve Gezondheid

Animo ontwikkelt programma’s die gericht zijn op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze preventieve programma's is het model Positieve Gezondheid van onderzoeker Machteld Huber. Deze nieuwe benadering van gezondheid vormt de rode draad tijdens het ontwikkelen van al onze programma’s.

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid was nog niet bij alle medewerkers van de vijf samenwerkingsorganisaties binnen Animo even bekend. Om dit bekender te maken besloten we een symposium te organiseren.

Online symposium

Vanwege de corona-pandemie was een fysiek symposium helaas niet mogelijk. Een online symposium bleek een goed alternatief om de medewerkers te informeren en te inspireren.

Tijdens het symposium lichtte Machteld Huber uitgebreid haar gedachtengoed van Positieve Gezondheid toe. Het verhaal van Machteld kun je hieronder terugkijken.

Naast het webinar van Machteld, waren er de volgende deelsessies:

  • Positieve Gezondheid in de spreekkamer, door huisarts Karolien van Brekel;
  • Het andere gesprek voeren a.h.v. het spinnenweb van Positieve Gezondheid, door trainers Polleke Verhoeven en Ans van der Borst;
  • Positieve Gezondheid en innovatie, door Animo-projectleiders Thomas van der Vange en Eugenie Botden.

 

Mooi om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het verder uitdragen van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid.

Delen: